top of page

spring för haVet

 

Vi skänker överskottet till ideélla organisationer som ägnar sig åt att städa upp våra hav. Nedan kommer vi med tiden redogöra vilka föreningar som får gåvan.

 

Vårt SYFTE 

 

Detta Hafsprojekt grundar sig i genomgående kärlek till havet inspirerad av och tillägnad släktingar som tillägnat sina liv till havet.

Havet som grundförutsättning och arv vi vill föra i framtiden för framtida generationer.

Havet sammankopplas i ett större, världsomfattande sammanhang.

Gör vad du kan för en fortlevnad av hav och kust, av det förankrade kulturarvet och naturskatten vi alla älskar och uppskattar.

Ring

+46 (0) 702 54 54 08

epost

Följ oss

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page